C-Geo

Obliczenia biegunowe

Obliczenie współrzędnych z miar biegunowych

Wzory  na obliczenie współrzędnych prostokątnych ze współrzędnych biegunowych

A(i)=A(S1-S2)+α(i)    A(S1-S2) – azymut (S1-S2);  α(i)  - kąt S2-S2-P(i)

d(i)   - odległość S1-P(i);  DX(S1-Pi)= d(i)*cos(Ai);  DY(S1-Pi)=d(i)*sin(Ai); 

X(i)=X(S1)+ DX(S1-Pi);  Y(i)=Y(S1)+ DY(S1-Pi);   czyli:

X(i)=X(S1)+d(i)*cos(Ai);  Y(i)=Y(S1)+d(i)*sin(Ai); 

Jeśli są dane z pomiaru kierunki jako azymuty to kierunki te przyjmujemy bezpośrednio do obliczeń – jak jak w C-Geo.

Obliczenia w Excelu  zad. 5

Zad.1 Wykonać obliczenia jak w przykładzie powyższym.
Założyć nowy projekt NI_Biegun1 (N – skrót nazwiska, I – Imienia)

Założyć tabelę Bieg1, ustawić jako roboczą.  Ustawić kąty na grady.

Wprowadzić punkty 1, 2. Przejść na obliczenia -biegunowe, tyczenie. Wybrać odpowiednią zakładkę.
Wprowadzić  dane nawiązania i dane punktów. Wykonać obliczenia.

Wykonać eksport punktów obliczonych do pliku – zaznaczyć wszystkie punkty,
 ustalić znak rozdzielający jako tabulator – eksport Nr X Y. Zapisać plik jako biegun1.txt

Obliczenie miar biegunowych ze współrzędnychtyczenie biegunowe

Zad. 2 Obliczyć miary biegunowe jak powyżej

Założyć nowy projekt, kąty . Wykonać import z pliku biegun1.txt  – obliczyć miary biegunowe jak powyżej.

 

Zad 3. Dane współrzędne biegunowe punktów 1, 2, 3, 4, 5. Kąty w gradach.
oraz współrzędne prostokątne punktów nawiązania  Nr 1048: X=0, Y=0 oraz Nr 2137: X=100, Y=0.
 Obliczyć współrzędne prostokątne punktów 1, 2, 3, 4, 5 z pomiaru biegunowego
.

Jako kierunek nawiązania boku 1048-2137 przyjąć 0, czyli podane kąty są kierunkami do wprowadzenia.

met_biegun.PDF

Wykonać eksport do pliku tekstowego biegun2.txt.     

 

Zad. 4  Założyć nowy projekt i wykonać zadanie odwrotne.