Przeliczenie i transformacja współrzędnych

Dane do ćwiczeń obliczeniowych

Wykazy współrzędnych do obliczeń geodezyjnych w układzie lokalnym

Współrzędne pierwotne - do ćwiczeń wspólnych

 1   5000.000    5010.000       2  5005.000   5065.000     3  4941.500   5117.500    4  4910.000    5030.000      5    4955.000       5005.000

 

Współrzędne wg numerów dziennika

Nr 1.
         1       5068.077       4920.845
         2       5073.940       4975.760
         3       5011.273       5029.251
         4       4978.402       4942.257
         5       5023.004       4916.553
Nr 2.
         1       5134.901       4830.474
         2       5141.626       4885.290
         3       5079.806       4939.759
         4       5045.573       4853.291
         5       5089.766       4826.890
Nr 3.
         1       5200.453       4738.906
         2       5208.038       4793.609
         3       5147.082       4849.042
         4       5111.495       4763.123
         5       5155.267       4736.031
Nr 4.
         1       5264.714       4646.161
         2       5273.158       4700.739
         3       5213.080       4757.122
         4       5176.148       4671.773
         5       5219.489       4643.997
Nr 5.
         1       5327.667       4552.260
         2       5336.967       4606.699
         3       5277.781       4664.019
         4       5239.513       4579.260
         5       5282.413       4550.806
Nr 6.
         1       5389.292       4457.224
         2       5399.446       4511.509
         3       5341.169       4569.752
         4       5301.574       4485.605
         5       5344.022       4456.481
Nr 7.
         1       5449.574       4361.073
         2       5460.579       4415.192
         3       5403.223       4474.343
         4       5362.312       4390.828
         5       5404.297       4361.041


 

Współrzędne w 1965/5 przyjąć na podstawie współrzędnych pierwotnych do ćwiczeń wspólnych, dopisując z przodu 8N przed X i 2N przed Y (jak powyżej dla N=0), czyli  
np. dla N=0  
X1=805000.00, Y1=205010.00;  X3=804941.50,  Y3=205117.50
np. dla N=1  X1=815000.00, Y1=215010.00;  X3=814941.50,  Y3=215117.50


  1. Zadanie w AutoCADzie – zamiana współrzędnych z układu lokalnego na 65/5:

Uruchomić AutoCAD lub podobny program CAD (np. ProgeCAD). Ustalić JEDnostki: metryczne, 4 po przecinku, kąty [Grad], 4 miejsca dziesiętne,
orientacja: 0 na północy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara (inaczej niż domyślnie).

Założyć warstwy: LOKALNY, 65_5, wymiary.
Uwaga! Przy rysowaniu w AutoCADzie pamiętać o zamianie współrzędnych geodezyjnych na układ matematyczny – zamiana X na Y.

Na warstwie LOKALNY narysować linie kompleksu 1-2-3-4-5-1  ze współrzędnych lokalnych, wg numeru dziennika: (Linia – podajemy  x,y 
w układzie matematycznym, współrzędne z kropkami, oddzielone przecinkiem).
Zapisać plik w swoim katalogu, pod nazwą NI_lok.dwg (N - nazwisko, I – imię – pierwsze litery)
Zapisać plik pod nową nazwą: Zapisz jako NI_65-5.dwg.
Przesunąć cały kontur kompleksu, przyjmując punkt odniesienia 1 do punktu 1 o współrzędnych w 1965/5.
(Polecenie PRZESUŃ _MOVE). Wykonać ZOOM Wszystko i regenerację rysunku.
Zmienić warstwę bieżącą na 65_5 i obrysować polilinią linie kompleksu (PLINIA) – ustalić wcześniej lokalizację na KONiec (OBIEKT _OSNAP).
Narysować punkt odniesienia 3’  ze współrzędnych 65 (PDMODE 3, PUNKT x,y).
Zmierzyć długość i kąt (azymut) wektora (odcinka) 1-3 – polecenie ODLEG _DIST a następnie 1-3’.
Sprawdzić odległości 1-3 i 1-3’.
Obliczyć kąt skrętu (- Alfa2 Alfa1).  Wkleić wartości do okna tekstowego na rysunku (F2 –skopiować, okno tekstowe, wkleić).
Ukryć warstwę LOKALNY.

Skręcić rysunek obwodnicy kompleksu (punkty 1-5, oprócz 3’) o obliczony kąt, względem punktu 1.
Odczytać współrzędne punktów w 65/5 (polecenie ID lub odpowiednia ikona w pasku Zapytania).
Wkleić współrzędne  na rysunku.

Kopię ekranu rysunku wkleić do Painta, obciąć rysunek i wkleić do założonego pliku w Word (ALT PRINT Screen) –
zapisać w swoim katalogu. Plik w Wordzie: NI_data.doc, np. HA_7-10-11.doc.
 

2.  Wykonać przeliczenie współrzędnych punktów  2, 4,5 przy przy 2 punktach dostosowania – 1 i 3
(metoda wyznacznikowa Hausbrandta) – program TRANSF2P.EXE

Wprowadzać współrzędne geodezyjne, uważać na zasadę wprowadzania.
Plik wyników WYNTRANS.TXT wkleić do Worda.

3.  Wykonać transformację współrzędnych przy 3 a następnie 4 punktach dostosowania
w 2 układach - metoda Hausbrandta
. Program  THAUSN.EXE

Przygotować plik tekstowy z danymi (nazwa do 8 znaków, rozszerzenie txt).
 Przykładowe dane z pliku tekstowego – napisy w nawiasach { } to komentarze – objaśnienie – nie wprowadzać
(lub usunąć przy skopiowaniu i korekcie)

Przykładowe dane  dla 3 punktów dostosowania (bez napisów w nawiasach { } ).
Uwaga na znaki apostrofu i przecinki.

 

"Umowa 1"   {Umowa}
"zleceniodawca 1"  {Zleceniodawca}
"obiekt 1"  {Obiekt}
"pierwotny uklad"  {Układ pierwotny}
"65/5 - wtorny"     {Układ wtórny}
3  {ilość punktów dostosowania}
"1",    5566.033,    4165.512,  805000.000,  205010.000 {Nr Xp Yp Xw Yw – oddzielone przecinkiem}
"4",    5479.749,    4197.994,  804910.000,  205030.000
"3",    5523.264,    4280.183,  804941.500,  205117.500
"1",    5566.033,    4165.512 {Nr Xp Yp – punkty przeliczane}
"2",    5578.733,    4219.259
"4",    5479.749,    4197.994 
"5",    5520.778,    4166.903 
"3",    5523.264,    4280.183 
"0"  {koniec danych}
 

Plik wyników skopiować do pliku w Wordzie w swoim katalogu (C:\UCZEN\TG\KL4\Nazwisko\DATA)

Zapisać powyższy plik danych pod nową nazwą,  skorygować dane by było 4 punkty odniesienia (1, 3, 4, 5)
i wykonać ponownie obliczenia, zapisując wyniki pod inną nazwą.

 

4   Transformacja współrzędnych metodą Helmerta – obejrzeć dane i wyniki – skopiować do Worda