Wprowadzenie do programu Winkalk firmy Coder


Dane do ćwiczeń obliczeniowych


Wykazy współrzędnych do obliczeń geodezyjnych w układzie lokalnym


Współrzędne pierwotne - do ćwiczeń wspólnych
       1       5000.000       5010.000
           2       5005.000       5065.000
           3       4941.500       5117.500
           4       4910.000       5030.000
           5       4955.000       5005.000
 
Współrzędne wg numerów dziennika
Nr 1.
         1       5068.077       4920.845
         2       5073.940       4975.760
         3       5011.273       5029.251
         4       4978.402       4942.257
         5       5023.004       4916.553
Nr 2.
         1       5134.901       4830.474
         2       5141.626       4885.290
         3       5079.806       4939.759
         4       5045.573       4853.291
         5       5089.766       4826.890
Nr 3.
         1       5200.453       4738.906
         2       5208.038       4793.609
         3       5147.082       4849.042
         4       5111.495       4763.123
         5       5155.267       4736.031
Nr 4.
         1       5264.714       4646.161
         2       5273.158       4700.739
         3       5213.080       4757.122
         4       5176.148       4671.773
         5       5219.489       4643.997
Nr 5.
         1       5327.667       4552.260
         2       5336.967       4606.699
         3       5277.781       4664.019
         4       5239.513       4579.260
         5       5282.413       4550.806
Nr 6.
         1       5389.292       4457.224
         2       5399.446       4511.509
         3       5341.169       4569.752
         4       5301.574       4485.605
         5       5344.022       4456.481
Nr 7.
         1       5449.574       4361.073
         2       5460.579       4415.192
         3       5403.223       4474.343
         4       5362.312       4390.828
         5       5404.297       4361.041
 

 
Współrzędne w 1965/5
przyjąć na podstawie współrzędnych pierwotnych do ćwiczeń wspólnych,
dopisując z przodu 8N przed X i 2N przed Y, gdzie N – nr dziennika (jak powyżej dla N=0), czyli np.
 dla N=0  
X1=805000.00, Y1=205010.00;  X3=804941.50,  Y3=205117.50,
dla  N=7  X1=875404.297, Y1=274361.073;  X3=875403.223,  Y3=274474.343

 

Obsługa programu WINKALK – wprowadzenie – wersja starsza

 

Po uruchomieniu programu Winkalk pokaże się okno typu:

 

 

Po zgłoszeniu programu tworzymy nowy obiekt - wybieramy Utwórz – podajemy np. skrót nazwiska i imienia z kolejnym numerem
Pokaże się wtedy ekran typu:

 

Po rozwinięciu kolejnych opcji Menu

 

Wprowadzanie danych punktów: z klawiatury i import z pliku (dane z kropkami dziesiętnymi) – w Menu Punkty

 

Należy wybrać typ danych, np. Nr X Y i po wciśnięciu OK. wskazać plik tekstowy.

Np. plik  65-7.txt o zawartości:

1             875000.00           255010.00

2             875005.00           255065.00

3             874941.50           255117.50

4             874910.00           255030.00

5             874955.00           255005.00

 

Punkty można edytować: Punkty, Edycja

I dopisywać nowe.

Opcja Szkic   powoduje wygenerowanie szkicu punktów

 

Opcja DXF pozwala na zapis pliku w formacie DXF (podajemy nazwę pliku i rozszerzenie DXF).
Plik taki można otworzyć w programie AutoCAD i programach CAD z tej dziedziny, następnie edytować
– np. połączyć liniami po ustaleniu trybu lokalizacji (OBIEKT _OSNAP) na punkt.

 

Obliczenia punktów z domiarów: Pomiary, Domiary

Wygenerowanie raportu – do pliku

 

Obliczenie odległości i azymutów : Obliczenia, Odległość i azymut

 

Kontrola w AutoCAD – należy ustawić kąty w [grad], początek liczenia kątów od północy,
kierunek przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

 

Obliczenie katów

 

 

Obliczenie powierzchni