WinKalk – wersja 3.98 – opis wg firmy Coder

Program WinKalk jest to program obliczeniowy.
Przy jego pomocy można wykonać większość obliczeń jakie są konieczne do opracowania danych geodezyjnych.

Obliczenia

Winkalk - ObliczeniaW WinKalk-u zawarte jest ponad 30 różnego rodzaju funkcji obliczeniowych,
realizujących najróżniejsze zadania.
Zarówno te typowe jak przeliczanie tachimetrii, domiarów, wcięć, pól,
danych do wyniesienia, jak i te bardziej wyrafinowane jak
poligon, stanowiska swobodne, projektowanie działek na zadaną powierzchnię,
ciągi busolowe. Dodatkowe moduły zawierają pakiety do projektowania tras
(łuki, klotoidy) i opracowania wysokościowego
(niwelacja, obliczanie objętości mas ziemi).

Dla każdej funkcji obliczeniowej mamy możliwość wydrukowania
tabelarycznego raportu i obejrzenia szkicu.


Warto dodać, że program automatycznie zapisuje do archiwum wszystkie dane jakie do niego wprowadzamy.
Możemy je nawet po dłuższym czasie odczytać i przeliczyć ponownie jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Grafika

Winkalk - SzkicModuł graficzny wbudowany w program pozwala
na oglądanie obliczanych konstrukcji geodezyjnych, powiększanie i edycję.
Rysunek można wydrukować - także w skali.
Można to wykorzystać dwojako: potraktować wydruk jako matrycę
do nakłucia punktów lub wydrukować rysunek jako szkic realizacyjny
(program umieszcza na rysunku wszystkie potrzebne miary).

Program umożliwia edycję rysunku, dodawanie linii, tekstów.

Bardziej zaawansowane prace graficzne można wykonać
programem MikroMap, o czym dalej.Współpraca z rejestratorami

Winkalk - RejestrModuł współpracy z rejestratorami umożliwia transmisję danych
bezpośrednio z rejestratora czy tachimetru, bez konieczności
opuszczania Windows i uruchamiania dodatkowych programów komunikacyjnych
(współpracuje z ponad 20 typami rejestratorów -
w tym wszystkie obecnie dostępne na rynku w Polsce).

Program daje też unikalne możliwości edycji i obrabiania danych
- łącznie z wykonaniem podziału "strumienia" pikiet na stanowiska,
automatycznym odszukiwaniem nawiązań, wysłaniem pomiarów osnowy
do modułu wyrównania ścisłego.

Ważnym elementem modułu pozyskania danych jest wygodny edytor
(przypominający dziennik tachimetryczny) pozwalający uzupełnić dane których nie chcieliśmy
lub nie mogliśmy wprowadzić w terenie (numery stanowisk, wysokości instrumentu, kody...).

Wyrównanie ścisłe

Z programem WinKalk można zakupić moduł do wyrównania ścisłego.
Można nim wyrównywać sieci o dowolnej konstrukcji (poligonowe, kierunkowe, wcięcia...) do 1000 punktów.
Moduł ten ma wiele ciekawych możliwości, m.in. automatyczne obliczanie współrzędnych przybliżonych, wyszukiwanie błędów grubych itp.