PODSTAWY PROGRAMOWANIA  Link: http://infgeo.w.interia.pl/podsprog.htm
Zadanie do oddania w ramach "Podstaw programowania"
Projekt - opracownie programu geodezyjnego:  
Zadania geodezyjne do opracowania projeków w grupach,
Przykłady dokumentacji:
Przykład dokumentacji programu   Dokumentprogr.htm, ProjDomPrzXY.pdf Linki do programów geodezyjnych:  Kalkulator geodezyjny i inne pomoce z geodezji:  http://www.geobid.pl/programy/kalkulator.htm
Inne linki: 1. WIG WAT  2. GEOBID   3. AR Kraków  4. ZS nr 4,

Lekcje:
1. Inżynieria programowania: fazy tworzenia projektu informatycznego: 1) Link   http://infgeo.w.interia.pl/inzoprog.htm  
2) a)   Prezentacja w PowerPointPodsumowanie  b) wersja htm:  /inzynieria_programowania.htm , c) wersja rtf

2. Algorytm. Schematy blokowe. Konstrukcje programu, podprogramy, funkcje
Algorytm.htm, Algorytmy -prezentacja - wersja rozszerzona, Algorytmy - prezentacja - wersja skrócona, Plik htm z prezentacji, Plik rtf z prezentacji  
Schematy blokowe--Zadania na zajecia i do domu

3. Jezyki programowania i ich klasyfikacja.  Prezentacja.  Schematy blokowe i programy do zadań    Zadania na zajęcia i do domu

Podstawy programowania w C/C++
Język C: edycja i kompilacja programów. Ogólna struktura i budowa programu. Progr_C_mat_ucznia1.pps 
Podstawowe elementy języka C - słowa kluczowe, instrukcje podstawowe.  Przykłady prostych programów: jezyki_c_cpp1.pps   programy1_c_obraz.pdf    
Jezyki_C_CPP.htm   Jezyki_C_CPP.pdf  Jez_C_CPP.pps      Jez_C_1.pdf   Jez_C_1.htm   Jez_C_2.htm   C_przyklady.htm  C_przyklady.pdf
Typy danych, operatory i wyrażenia. Instrukcje wejścia, wyjścia. Przykłady programów. jezC2_ucz.pps  jezC2_ucz.pdf 
Listingi programów:  Progr_C_mat_ucznia2a.pps  Progr_C_mat_ucznia2a.rtf    Progr_C_mat_uczn_2.pps    Progr_C_mat_uczn_2.pdf  
Makrodefinicje, operacje na znakach. Instrukcje warunkowe if … else; switch. Instrukcje iteracji: while, do…while, for. jezC3_ucz.pps  jezC3_ucz.htm jezC3_ucz.pdf  
Funkcje: deklarowanie,  definiowanie, wywołanie, przykłady funkcji.   jezC4_ucz.pps  jezC4_ucz.pdf  jezC4_ucz.rtf  jezC4_ucz.htm     
Tablice:  definicja,  tablica jednowymiarowa,  tablice wielowymiarowe . Inicjacja tablicy. Tablica znakowa. Łaocuch znakowy. Rekordy.  jezC5_ucz.pps   jezC5_ucz.pdf
Powtórzenie, uzupełnienie:  instrukcje we/wy, operatory, instrukcje warunkowe, iteracje, funkcje. Wzorce programów.  operatory_decyzje_funkcje.pdf  
Pytania, zadania, pomoc:   c_pyt_pomoc.htm  c_pyt_pomoc.pdf  

Programy przykładowepolepr1a.c   polepr1b.c   polepr1.cpp   pola_1.cpp  azymut:   az_atan1.c    programy1_c.pdf   Programy_C_1.pdf
Pola figur i brył: funkcje:   pola_2a.cpp
Programy do obliczenia pól figur:  PolaFigur.htm    Pola_prost_przyklady.htm
 Pola figur i brył - listingi programów w C i C++:    polafbr1_c_obraz.pdf  polafbr1_cpp_obraz.pdf
Podejmowanie decyzji, pętle, funkcje, tablice - listingi programów  Funkcje_tablice_przyklady.htm   Programy_C_1-obraz.pdf  
   pp_forST.pdf   ppforST1.pdf   az_tabF-obraz.pdf

Zadania geodezyjne z programiowania w C/C++:  ZadgeodeProgC.htm  4a. Elementarz programowania w wybranych językach. QBasic: podstawy. elementy języka, tryby pracy. Typy zmiennych i cih deklarowanie. Wprowadzanie danych.
QBasic - htm, Prezentacja PPS, PDF, Plik RTF.  Przykłady programów w QBasicu. Obliczenie azymutu ze współrzędnych.
4.b  Wprowadzanie danych do programu, wyprowadzanie wyników.  Tablice. Instrukcje warunkowe: IF, CASE. Iteracje: powtarzaj, dopóki, dla.
Funkcje operujące na znakach. Podprogram a funkcja. Składnia podprogramu.

Basic cz.2 - prezentacja Basic cz. 2 - HTM,  Basic 2- RTF  Basic2 - HTM z RTF   Basic 2 - PDF z prezentacji
5. Procedury i funkcje. Przykłady programów. Programy geodezyjne  
6. Język Pascal - Turbo Pascal - podstawy: 1) środowisko, struktura programu, stałe, zmienne, typy danych; 
2) Wyrażenia, instrukcje, deklaracje modułów,  3) instrukcje warunkowe, instrukcja wyboru, instrukcje iteracyjne

7. TPascal. Turbo Pascal: tablice, procedury.  Prezentacja tablice, procedury
8. TPascal: procedury c.d.,  funkcje, programy geodezyjne  Operacje plikowe - zapis i odczyt danych z dysku  Prezentacja - procedury, funkcje, programy 
Przykłady programów: Programy na obliczenie objętosci kuli: Kula0  KulaPlik   Kula  Pola prostych figur, Obliczenie azymutu i długości ze współrzędnych  Programy różne
9. Wprowadzenie do programowania w językach C i C++. Link: http://infgeo.w.interia.pl/podsprog.htm, Prezentacja, Wydruk PDF, plik konspektu RTF,
10. Projekt - opracownie programu geodezyjnego: sporządzenie algorytmu wybranego zadania geodezyjnego i przedstawienie go w postaci schematu blokowego; 
opracowanie programu wg wykonanego algorytmu w wybranym jezyku programowania (Basic, Turbo Pascal, C/C++ lub inne); wykonanie dokumentacji zrealizowanego programu.
Przykład dokumentacji programu: ProjDomPrzXY.pdf

11. Wymagania odnośnie projektów oprogramowania zadania geodezyjnego w ramach podstaw programowania
Zadania geodezyjne do opracowania projeków w grupach
12. OBLICZENIA GEODEZYJNE - KALKULATOR GEODEZYJNY.  Dane  szkic_kompleksu_wsp1.pdf  Przykłady  obl. zadg_kalk.htm
13. Obliczenia indywidualne - pole kompleksu i działek dane szkic kompleksu,  szkic_kompleksu_ind.pdfwykaz współrzędnychwykwsp.txt   wykwspprz.txt
Zadanie z wykazem współrzędnych
:  zad_wsp.txt .   szkic powiekszony kompleksuszkic_.pdf,  szkic_.jpg
Dane i programy spakowanezaddane_pak.zip   Kalkulator geodezKalkulatorgeod.zip

14. Proste programy do obliczeń geodezyjnych:

Obliczenie azymutu ze współrzędnych:
1) Metoda tradycyjna, z kontrolą:  AZDLXY1.PAS,  AZDLXY1.exe,  AZDczw.PAS   AZDCZW.EXE
2) Metody dostosowane do programowania:  AZDLUG.PAS  AZDLUG.EXE   Az.bas  AZ.EXE   Azymczw.bas  AZYMCZW.EXE   az_dl.cpp  AZ_DL.EXE
Proste obliczenia geodezyjne:  DADQB.bas  DADQB.EXE   POBLGEO.EXE   ZADG1.BAS   ZADG1.EXE
Pole czworoboku ze współrz:  pcxy.cpp  pcxy.exe
Przykłady programów w językach programowania Basic, Pascal, C:   ProgGeodBasic.htm  ProgramyGeod_Pascal.htm   ProgramyGeod_C.htm

Języki programowania - opisy:  
Basic   QBasic-help (angielski)  , Pomoc - Basic, QBasic-przykłady
Ściąga z Basica     Pascal - powtórka   Pascal - pytania, zadania:   Pascal_zad1.htm

Zadania domowe - sprawozdania z programowania:  
1. Algorytmy   2. Języki programowania   3. QBasic   4. Pascal

Zadania geodezyjne do opracowania projeków w grupach
Przykład dokumentacji programu