WinKalk, MikroMap, Opeat

Firma Informatyczna CODER, ul.Polna 3, 05-806 Komorów k.Warszawy http://www.coder. pl

Winkalk

Program “WinKalk” jest programem służącym do przeprowadzania podstawowych obliczeń geodezyjnych.
Zasada działania opiera się na użyciu wielu formularzy (okienek) z których każdy realizuje inną funkcje obliczeniową
(domiary, tachimetria itd.).
Każda funkcja umożliwia sporządzenie raportu z obliczeń i szkicu obliczanej konstrukcji geodezyjnej.

W wersji bazowej zgromadzono większość funkcji obliczeniowych potrzebnych w przeciętnej firmie geodezyjnej.
Ponadto istnieje kilka modułów opcjonalnych dla bardziej wymagających użytkowników:
W WinKalk-u zawarte jest ponad 30 różnego rodzaju funkcji obliczeniowych, realizujących najróżniejsze zadania.

Zarówno te typowe zadania jak
jak i te bardziej wyrafinowane zadania jak
Dodatkowe moduły zawierają pakiety
Dla każdej funkcji obliczeniowej mamy możliwość wydrukowania tabelarycznego raportu i obejrzenia szkicu.
Warto dodać, że program automatycznie zapisuje do archiwum wszystkie dane jakie do niego wprowadzamy.
Możemy je nawet po dłuższym czasie odczytać i przeliczyć ponownie jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Funkcjonalność programu można powiększyć dodatkowymi modułami.

Moduł graficzny wbudowany w program pozwala na oglądanie obliczanych konstrukcji geodezyjnych, powiększanie i edycję.
Rysunek można wydrukować - także w skali.
Można to wykorzystać dwojako: potraktować wydruk jako matrycę do nakłucia punktów lub wydrukować rysunek jako szkic realizacyjny
(program umieszcza na rysunku wszystkie potrzebne miary). Program umożliwia edycję rysunku, dodawanie linii, tekstów.
Bardziej zaawansowane prace graficzne można wykonać programem MikroMap, o czym dalej.

Moduł współpracy z rejestratorami umożliwia transmisję danych bezpośrednio z rejestratora czy tachimetru,
bez konieczności opuszczania indows i uruchamiania dodatkowych programów komunikacyjnych (współpracuje z ponad 20 typami rejestratorów
- w tym wszystkie obecnie dostępne na rynku w Polsce).
Program daje też unikalne możliwości edycji i obrabiania danych - łącznie z wykonaniem podziału "strumienia" pikiet na stanowiska,
automatycznym odszukiwaniem nawiązań, wysłaniem pomiarów osnowy do modułu wyrównania ścisłego.
Ważnym elementem modułu pozyskania danych jest wygodny edytor (przypominający dziennik tachimetryczny)
pozwalający uzupełnić dane których nie chcieliśmy lub nie mogliśmy wprowadzić w terenie (numery stanowisk, wysokości instrumentu, kody...).
Wyrównanie ścisłe

Z programem WinKalk można zakupić moduł do wyrównania ścisłego.
Można nim wyrównywać sieci o dowolnej konstrukcji (poligonowe, kierunkowe, wcięcia...) do 1000 punktów.
Moduł ten ma wiele ciekawych możliwości, m.in. automatyczne obliczanie współrzędnych przybliżonych, wyszukiwanie błędów grubych itp.


Podstawowe moduły wykorzystywane prawie przez każdego geodetę to:
W przypadku bardziej zaawansowanych robót możesz wykorzystać jeszcze:
W programie WinKalk dla każdej funkcji obliczeniowej mamy możliwość wydrukowania tabelarycznego raportu i obejrzenia szkicu.
Moduł graficzny wbudowany w program pozwala na oglądanie obliczanych konstrukcji geodezyjnych, powiększanie i edycję.
Rysunek możesz także wydrukować, jednak do bardziej zaawansowanych opracowań mapowych służy powiązany z nim na zasadzie importu
i eksportu danych program MikroMap.

WinKalk_instrukcja.pdf

MikroMap

Program MikroMap w wesji bazowej umożliwia skorzystanie z bazy punktów obliczonych programem WinKalk.
Z tej bazy wybierasz punkty, które pojawią się na mapie jako tzw. punkty swobodne.
Nie wchodzą one w skład treści mapy, stanowią jedynie “osnowę” na której możesz tworzyć rysunek - przy użyciu odpowiednich funkcji
możesz “zakotwiczać” w tych punktach symbole i wierzchołki rysowanych linii.
Przy kreśleniu linii masz możliwości domykania, domykania prostopadłego lub wcięciem, doliczania pojedynczych punktów na podstawie czołówek.
Są też funkcje kreślenia linii równoległych, wstawiania czołówek, kreślenia skarp, schodów, przeliczania pomiarów na mapie.
Program posiada też podstawowe funkcje topologiczne, system podpowiedzi symboli K1, możliwość definiowania własnego paska narzędzi.
Podobnie jak w przypadku programu WinKalk możesz rozbudować MikroMap o dodatkowe moduły.
Zazwyczaj przez geodetów wykorzystywany jest moduł:
rastry – import/eksport - zawiera on funkcje pozwalające na wstawienie na rysunek rastra w formacie BMP, TIFF lub JPG, jego kalibrację,
oraz wymianę z innymi programami na zasadzie importu i exportu

MikroMap oferuje jeszcze dwa opcjonalne moduły:
Przygotowane w MikroMap mapy możesz opisać przy pomocy wbudowanego kreatora tabelek.
Dane wpisujesz do tabelki jak w zwykłym formularzu w edytorze tekstu - ustawiasz czcionkę, wyrównanie, centrowanie, szerokości kolumn i wierszy,
wpisujesz dane i dopiero jak wygląd tabelki Cię zadowala, wstawiasz ją na rysunek.
Możesz wykorzystać również wcześniej przygotowane ramki i tabelki albo wstawić tabelki utworzone w programach Word lub Excel.

mikromap.pdf

Operat

Program Operat jest to prosty program do wspomagający tworzenie i drukowanie typowej dokumentacji robót geodezyjnych.
Umożliwia przygotowanie typowych pism, formularzy i operatów geodezyjnych.
Dodatkową korzyścią z jego stosowania jest zachowanie wszystkich informacji o wykonywanych pracach w bazie danych,
z możliwością wyszukiwania archiwalnych informacji o działkach i osobach.
Posiada wbudowany edytor tekstów, tak, że nie wymaga stosowania Worda ani innych edytorów zewnętrznych.

Przygotowywanie dokumentacji przy pomocy programu Operat wygląda następująco: wprowadzamy w specjalnym formularzu podstawowe dane o pracy: rodzaj pracy, gmina, sekcja mapy itp.,
a także dane działek i ich właścicieli. Program przy użyciu tych danych generuje Zgłoszenie roboty.
Dalsze postępowanie zależy od rodzaju wykonywanej pracy: możemy otworzyć formularz np.
Mapa prawna, Inwentaryzacja, Rozgraniczenie itp.
W tych formularzach uzupełniamy dane typowe dla danej roboty i możemy drukować przygotowane raporty.

Istnieje możliwość edycji gotowych raportów, a także zmiany szablonów raportów i dodawanie własnych raportów, także w formie skanów.

Najważniejsze dokumenty które można przygotować przy pomocy programu Operat to: zgłoszenie roboty geodezyjnej, pismo przewodnie,
sprawozdanie, pisma związane z okazaniem granic (zawiadomienia, etykiety adresowe, protokoły graniczne), naklejki na mapy różnego rodzaju, wykaz zmian gruntowych i wiele innych.

Program potrafi tez przypomnieć o umówiony terminach spotkań związanych z okazaniem granic czy terminach wykonania.
Zawiera też moduł dbający o buchalterię: umowy, faktury, zaliczki.

Gotek - program na telefony komórkowe

Aplikacja  na telefony komórkowe służącą do obliczeń geodezyjnych.
Jest ona napisana w standardowym języku Java CLDC/MIDP 1.0, powinna działać prawidłowo na wszystkich telefonach komórkowych wyposażonych w JAVA
(o ile przyjmą program większy niż 50 kb), a także na paru innych urządzeniach np. palmtopach.