Zadania z Excela

I. Pomoc do Excela

Excel - podstawy

Pomoce - ekran, funkcje

Ekran
Funkcje wstawianie funkcji, informacyjne, matematyczne,  daty i czasu, tekstowe, finansowe, statystyczne,

Materiały pomocnicze do Excela (pdf)

II. Zadania praktyczne i ćwiczenia

Zadania 1: saldo, lista płac 


Zadanie 1a- saldo

Saldo

Założyć arkusz i wykonać zadania.
Uwaga: W przeliczniu na euro zastosować adresowanie względne i bezwzgledne (ze znakiem $)

Zadanie 1b- lista płac
Lista płac

Założyć arkusz, wprowadzić dane i wykonać zadania


Zadanie 2 - funkcje matematyczne, faktura

Plik Excel - funkcje matematyczne (excel_funkcje_matem.xls).

Zad 2a

Funkcje matematyczne
Wypełnij tabelę powyższą:Zadanie 2b - tabliczka mnożenie - adresowanie komórek
Wypełnić tabliczkę stosując odpowiednie adresowanie

Tabliczka mnozenia

Wprowadź formuły stosując adresowanie względne i bezwzględne
(kolumna lub wiersz stały - ze znakiem $)
Excel - funkcje
Excel_przyklady funkcji (xls)

Zadanie 2c - Funkcje, pożyczka

Wykonać wg poniższego wykazu
Funkcje, pożyczka

Objaśnienia:
Funkcje
Pożyczka
Excel_funkcje1.pdfZadanie 2d - faktura - suma.jeżeli...
Wprowadzić tabelę, dane i wzory 
Faktura

Pomoc - argumenty funkcji - poniżej

Faktura
. Faktury - wzórFaktury - wzór z objaśnieniem

Fakturaexcel_przykl.xls


3. Wykresy w Excelu

Saldo-wykresy
4. Excel  - baza danych - tabele danych - sortowanie, filtrowanie, kryteria wyboru
Excel_przykłady

4a. Sortowanie, filtry

Excel - sortowanie

Filtry
4b. Zarządzanie tabelami danych

Zarządzanie tabelami danych

Sumy pośrednie
umy pośednie

Po lewej stronie tabeli Excel dołaczył szkicownik do zmiany poiomów szczegółowości.

Po zmianie poziomu szczegółowości:
Sumy pośrednie c.d.

Po usunięciu sum pośrednich (sum cześciowych w nowszych wersjach Excela)
Sumy pośrednie c.d.

Analiza tabel za poomocą funkcj BD oraz suma.jeżeli, licz.jeżeli

Funkcje bazy danych


4c. Kryteria wyboru

Excel - baza danych

4d. Zliczanie danych, funkcje tablicowe

Zliczanie


Funkcje tablicowe


4e. Rozwiązanie układu równań

Równania5. Zadania - w arkuszu kalkulacyjnym (do sprawozdania)

skopiować arkusz i wykonać zadania
Zadania z geodezji

6. Azymut i długość ze współrzędnych

6a. Excel- obliczenie azymutu i długości ze współrzędnych - Visual Basic
Azymut długość VB
Kod programu w Visual Basic
Kod programu Visual Basic


Excel - obliczenie azymutu i długości - Visual Basic - link do pliku htm


6b. Obliczenie azymutu - funkcje Excela
Excel-obliczenie azymutu ze współrzędnych - link do pliku htm
 
Obliczenie azymutu


Wykorzystanie funkcji do przeszukiwania danych
Wyszukaj_pionowo
1) Dane współrzedne

Dane1


Azymut - wyszukaj
7. Geodezja - Obliczenia  pól i współrzędnych z domiarów

Dane do obliczenia pól
Nr X Y Uwagi
1 0,00 0,00  
2 0,00 1,00  
3 -1,00 0,00  
4 0,00 -1,00  
5 1,00 0,00  
6 61,00 62,00  
7 71,00 72,00  
8 81,00 82,00  
9 91,00 92,00  
10 101,00 102,00  
11 111,00 112,00  
12 121,00 122,00  
101 5000,00 5010,00 Do obl. Pola
102 5005,00 5065,00 Do obl. Pola
103 4941,50 5117,50 Do obl. Pola
104 4910,00 5030,00 Do obl. Pola
105 4955,00 5005,00 Do obl. Pola
Szkic kompleksu
Pole ze współrzędnych

Współrz. z domiarówZadania - Excel dla ambitnych


Pomoce - ekran, funkcje

Ekran
Funkcje wstawianie funkcji, informacyjne, matematyczne,  daty i czasu, tekstowe, finansowe, statystyczne,Materiały pomocnicze do Excela (pdf)