progeCAD - alternatywa AutoCAD ®
Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

Pakiety graficzne,  programy graficzne wspomagające projektowanie (CAD)

Pakiety graficzne: rastrowe, wektorowe, CAD   AUTOCAD:  AutoCAD - starsze wersje DOS i Windows wersja 14  AutoCAD 2005cz1,  AutoCAD 2005 cz2.
AutoCAD 2005 - zajecia 2010/11 - program, ćwiczenia, zadania
Słowniki polsko-angielskie do AutoCADa (zwłaszcza starsze wersje)
Help - opis poleceń wesji 11 posortowanych wg słów angielskich  Słownik , Słownik angielsko polski,  Słownik polsko angielski

Ćwiczenia 2011/2012

Część I

Ekran AutoCADa i jego elementy. Dopasowanie programu do potrzeb. Tworzenie rysunków i ustalenie środowiska.; otwieranie, zapisywanie.
Wprowadzanie polecen, liczb, punktów i współrzednych. Zbiór wskazań. Obliczenia matematyczne.
Oglądanie rysunku (ZOOM, PAN, REGEN, ROZDZ). Klawisze funkcyjne. Projektowanie precyzyjne: układy współrzędnych, siatka, skok, orto, tryby lokalizacji.
Rysowanie linii, punktu. Acad_cw1.htm     Acad_cw2.htm    AC_cw2a.htm  zadania z opisem,  AC_cw2a_zad.htm.  
Zad. 3. Rysowanie linii, prostej, trasy, punktu, polilinii, zad. geodez.: AC_cw3.htm  AC_cw3.pdf   Szkice do zadań geodez:  szk_z1c.pdf  szkompl2000.pdf
Zad. 4. Rysowanie okręgu, łuku, elipsy.  AC_cw4.htm   AC_okrag_luk_elipsa.pdf  AC_okrag_luk_elipsa.htm   Zadanie geodez: szk_z1c.pdf

Zadania domowe - sprawozdania:  Sprawozdanie 1   Sprawozdanie 2 Sprawozdanie 3  Sprawozdanie 4    
Powtórzenie wiadomości i sprawdzian wiadomości.  Pomoc - ściąga z AutoCADa
Zad. 5  Rysowanie wieloboku, prostokąta, obszaru.  Wielobok_obszar.htm  
Zad. 6. Edycja obiektów: polecenia USUŃ, KOPIUJ, PRZESUŃ, OBRÓT: ac_edycjaob1.htm  ac_edycjaob1.pdf     
Zad. 7. Polecenia LUSTRO, ODSUŃ, SZYK:   ac_lustro_odsun_szyk.htm  ac_lustro_odsun_szyk.pdf

Zad. 8. Edycja: UTNIJ, WYDŁUŻ, PRZEDŁUŻ, ROZCIAGNIJ, PRZERWIJ, UCHWYTY:  ac_edycja_utnij-uchwyty.htm   ac_edycja_utnij-uchwyty.pdf      

Prezentacja PPS, Plik HTML z prezentacji,  Plik PDF z prezentacj Konspekt z prezentacji, Konspekt-do wydruku  
Pliki do zadań wykowanych indywidualnie A): utnij.pdf    UTNIJ.DWG,   wydluz.pdf, Wydluz.dwg   przedluz2000.pdf,  przedluz2000.dwg 
rozciagnij1.dwg
, rozciagnij1.pdf
  przerwij.pdf, przerwij.dwg   uchwyty.pdf, uchwyty.dwg  

Zad. 9. Modyfikacja: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL: ac_skala_fazuj_zaokr.htm    ac_skala_fazuj_zaokr.pdf  
 Skala_fazuj.dwg  skala_fazuj.pdf   zaokragl.pdf, zaokragl.dwg      

Zad. 10. Napisy w AutoCADdzie: wprowadzenie tekstu i edycja.
Polecenia: TEKST, DTEKST, WTEKST, STYL.  ac_Napisy.pdf  ac_Napisy.htm  Zadania:  zad_ac_tekst1.pdf  zad_ac_tekst2_.pdf  zad_ac_tekst3_.pdf
Prezentacja Prezentacja_htm  Prezentacja_PDF  Plik konspektu RTF  zadania-opis-htm  zadania - opis ogólny PDF
Zad1-opis pdf, zad1-dane:zad_ac_tekst_dane1.pdf  zad_ac_tekst_dane1.dwg
zad2-opis, zad2-dane:zad_ac_tekst_dane2.pdf  zad_ac_tekst_dane2.dwg,
zad3-opis, zad3-dane:zad_ac_tekst_dane2.pdf zad_ac_tekst_dane3.dwg

Zad. 11 Polecenie KRESKUJ _HATCH  GKRESKUJ. Prezentacja-PPSKonspekt-RTF  
 Zadania  w wersji PDF:  Kresk1.pdf  Kresk2.pdf   Kresk3.pdf ;  b)  w wesji DWG:  Kresk1.dwg __, Kresk2.dwg  Kresk3.dwg

Zad. 12. Wymiarowanie: liniowe, kątowe, średnic i promieni. Modyfikacja wymiarów, zmienne wymiarowe. Prezentacja PPS,  plik konspektu RTF,
Przykłady: wymiar/wym1.pdf , wymiar/wym1.dwg   wymiar/wym2.pdf  wymiar/wym2.dwg   
Zadanie: ac_wymiar.htm  ac_wymiar.pdf    wym_pr1.dwg
Zadania:  wymiar/wym_dane.dwg, wymiar/wym_dane.pdf
Zad. 13. Warstwy: tworzenie, ustawienia grubości, koloru, widoczności, zmiana, wyłączanie, zamrażanie, blokowanie. Prezentcaja, plik konspektu, PDF
Zad. 14. Warstwy, powtórka:  ac_warstwy_powtorka1.htm  ac_warstwy_powtorka1.pdf  
Pliki z zadaniami: warstwy_zad.pdf- warstwy_zad.dwg
Sprawozdania:  Sprawozdanie 1   Sprawozdanie 2  Sprawozdanie 3  Sprawozdanie 4    

15. Tworzenie i edycja bloków: omówienie bloków, tworzenie bloków wewnętrznych.
Wstawianie bloków
: Bloki.htm   acad_bloki.htm   Prezentacja.  acad_bloki_druk.rtf
Zadania:   bloki_zad.htm  bloki_zad.pdf  acad_bloki_zad1.pdf   acad_bloki_zad1.dwg  

16. Drukowanie dokumentacji technicznej
. Ustalenie środowiska do drukowania. Drukowanie. AC_plot.htmAC_plot.pdf  Rysunki do kreślenia: Plikikresl.zip
ac-druk_zad.pdf  ac-druk_zad.htm   A4Kresl1.dwg  A4Kresl2.dwg

Znaki geodezyjne do skali 1:500 (po wydruku): znaki_umowne.pdf  Niektóre znaki do skali 1:500:  Znaki_geod_500.pdf

BLOKI GEODEZYJNE do wykonania: bloki2.dwg  bloki2.pdf   Bloki_do_wykonania -_zasada.doc  Przykładowe bloki: OPZ.DWG,  ZAS.DWG
Bloki znaków geodezyjnych acad_bloki_geod.pdf  Znaki geodezyjne i warstwy z  programu Geodeska  ac_bloki_warstw_geod.pdf     

Znaki umowne do map geodezyjnych:  znaki_umowne.pdf
Znaki umowne-wg instrukcji K1 - ZnakiUm_K1.doc  Bloki w geodezji - znaki umowne wg instrukcji K1-pdf, uzbrojenie terenu - opisy wg K1  Kody znaków geodezyjnych
Opracowanie mapy numerycznej - dane:  map1.zip   map2.zip  map3.zip   map5.zip  map6_1.zip  map7_2.zip map8_3.zip   map9.zip      map_rastry   Instrukcja do sporz. mapy numer.

Część II

1. Drukowanie dokumentacji - przykład druku fragmentu mapy: ac-druk-mapy.pdf   ac-druk-mapy.htm
2. Bloki z atrybutami, wyciagi atrybutów: ac_atrybuty.pdf   ac_atrybuty.htm  
Zadania:  Atrybuty_zad.pdf    Dane: A4_ramki_atryb.dwg  Docelowy plik ramki z atrybutami: A4atryb.pdf  
3. Drukowanie mapy geodezyjnej: ac-druk-mapy2.htm   ac-druk-mapy2.pdf   mapka_500_mono.dwg 
 Atrybuty, bloki z atrybutami:  ac_atrybuty2.htm     zadanie geodezyjne: ac_atrybuty3.htm   szkkompl_atr_z1.dwg

4. Pliki rastrowe w AutoCADzie: wprowadzanie do rysunku, skalowanie, obracanie, kalibracja. Rysowanie na podkładzie rastrowym.  ac_pliki_rastr.htm

Zadanie 1. 
ac_rastrzad1.htm   ac_rastrzad1.pdf   Dane: Zsbdg_siatka.dwg   Szk1.jpg    spakowanie: mapa_zsbdg.zip  zsbdg.zip  sztygarka.zip 

Zadanie
2:  ac_rastry2.htm   ( AC_rastry.htm)   Ramka A4 z atrybutami: ramkaA4atr.dwg
Plik z przykładowymi blokami geodezyjnymi: blokigeoatr.dwg   blokigeoatr.pdf
Dane 1map1.zip   map2.zip  map3.zip  map4.zip  map4_4.zip  map5.zip  map6_1.zip map7_2.zip  map8_3.zip   map9.zip   wspólna:  map8_B.zip   Instrukcja do sporz. mapy numer

Dane 2
:  mapa1_bedz.zip  mapa2_brz.zip  mapa3_mar.zip  mapa4_mil.zip   mapa5_sw.zip  mapa6_koz1.zip    mapa7_koz2.zip   mapa0_koz3.zip    mapa8_B.zip   mapa_zsbdg.zip

Sprawdzian pisemny testowy  - rysowanie, edycja, modyfikacja, napisy, kreskowanie, wymiarowanie, warstwy, bloki, atrybuty.
Zadanie domowe nr1 sem 2.: Opracowanie ww. tematów do testu.
Pomoc do sprawdzianu - zestawienie i opis  poleceń:  acad_pomoc2.htm   acad_pomoc2.pdf

Przestrzeń papier / model: Papier_model.pps  Zadanie 1:  ac_model_papier_zad.htm  ac_model_papier_zad.pdf  Dane:  PapMod_z1.dwg  kompleks_miary.dwg 
Zad.1a  PapMod_z1.pdf   zad1papmod.zip PapMod_z1.dwg  A4atr.dwg    ac_papier_model.pdf  
Zad. 2  Cwicz_przestrzen_papieru_odnosniki.pdf   zad_model_papier_dane.zip

Szablony
: Podziel, zmierz:  Szablony.pps  Zadanie:  szablony.pdf

Rysunek aksonometryczny:
siatka aksonometryczna, elipsa, napisy:   Izometria.pps   Zadanie:  Izometria.htm  Izometria.pdf  aksonometria.pdf
ac_szablony_izometria.htm  ac_szablony_izometria.pdf

Cechy obieków - kolor, typ linii, współczynnik skali  RLSKALA  _LTSCALE.
Polecenia CECHY, ZMCECHY, ZMIEŃ, WARSTWA, KOLOR, RODZLIN: Cechyobiektow.pps 
Opis poleceń: AC_cechyobiektow.htm   AC_cechyobiektow.pdf   Zadania: Cechyobiektow_zad.htm  Cechyobiektow_zad.pdf   cechyob.pdf   Dane:  A4atr.dwg   Przykład:  cechyobiektow.pdf
Arkusze: A4atr.dwg  ramka_a4.dwg  a4_100.scr  arkrys.lsp Skrypty.txt        

Okna rysunkowe: rzutnie (vports):  Rzutnie.htm    Zadania: 1)   Rzutnie_zad1.htm  Rzutnie_zad1.pdf   Dane:  rzutn1_z2.dwg 
2)  ramka1_dane.pdf  rzutn1_dane_z2.pdf  rzutn1_dane_z2.dwg  
3) Rzutnie_z3.pdf     ark_cechyob.zip  

Pozyskiwanie informacji z AutoCADa: ODLEG _DIST, POLE _AREA,  ID, LISTA _LIST, STAN _Status, CZAS  _TIME.  acpozyskinform.pdf  acpozyskinform.htm  
Zadania:  PozDanychAcad_z.htm  PozDanychAcad_z.pdf    ac_pozdanych_zad1.pdf
Bloki:  Osm.dwg  Osp.dwg  

Slajdy: tworzenie - WSLAJD _MSLIDE, wyświetlanie - SLAJD _VSLIDE: ac_slajdy.htm ac_slajdy.pdf  
Zadania: slajdy_progecad.htm   Dane:  rzutnie1_plan.dwg  slidelib.exe    

Style i arkusze wydruku: ac_stylewydr.htm  styl_wydruku_skrot.htm  styl_wydruku_skrot.pdf
Zadania: stylewydr_progecad.htm  Dane: milszk.dwg    


Ćwiczenia i zadania z AutoCADa oraz zadania - 2010/2011:

Zadanie 1: PodstawyStart AutoCAD i utworzenie nowego rysunku:  Ekran podstawowy, dostosowanie AutoCADa do własnych potrzeb, ustalenie środowiska
 Rysowanie linii, szeregu  odcinków, wieloboku ;  Wybór i usuwanie obiektów ;  Powiększanie i panoramowanie obrazu - Zoom i Pan; Warstwy  Zad1-prezentacja   Sprawozdanie 1
Zadanie 2:  Wprowadzanie poleceń, wprowadzanie liczb, obliczenia matematyczne, Wprowadzanie  punktów i współrzędnych w uładach prostokątnych i biegunowych,
bezwzględnych i względnych.
Zbiór wskazań, wybieranie obiektów, uchwyty . Zad2-prezentacja. Sprawozdanie 2
Zadanie 3 Ogladanie rysunku (ZOOM, NFRAGM/PAN, PRZERYS/REDRAW, REGEN, ROZDZ/VIERES). Klawisze funkcyjne.
Projektowanie precyzyjne: układy współrzędnych, siatka, skok, orto, tryby lokalizacji. Wersja z opisem, wersja skrócona-wydrukowana   Sprawozdanie 3
Zadanie 4. Rysowanie linii, prostej, trasy, punktu, polilinii. Wersja z opisem, wersja skrócona1,   Wersja  skrócona2, Zad4-Wydruk_PDF   Sprawozdanie 4
Pomoc - ściąga z AutoCADa   Zadanie 5, 6.. Rysowanie okręgu, łuku, elipsyRysowanie wieloboku, prostokąta, obszaru, szkicowanie,

Edycja obieków - polecenia USUŃ, KOPIUJ, PRZESUŃ, OBRÓT, LUSTRO, ODSUŃ, SZYK, Edycja-PDF
Prezentacja, Plik z prezentacji RTF, Plik z prezentacji HTM, Zadanie 7a wydrukowane  PDF
Zadanie 7  Szkicowanie - powtórka. Edycja obiektów: polecenia USUŃ, KOPIUJ, PRZESUŃ, OBRÓT ,  LUSTRO, ODSUŃ, SZYK, Zad7-PDF z objąsnieniem  
Dane do zadania 7
Edycja obiektów: Lekcja 1: UTNIJ, WYDŁUŻ, PRZEDŁUŻ, ROZCIĄGNIJ, PRZERWIJ, UCHWYTY Prezentacja PPS, Plik HTML z prezentacji,  Plik PDF z prezentacj
Konspekt z prezentacji
, Konspekt-do wydruku  
Lekcja 2
   UCHWYTY;  SKALA, FAZUJ, ZAOKRAGL: Prezentacja PPS,   Plik HTML z prezentacji,  Plik PDF z prezentacji  Konspekt z prezentacj do wydruku
Zadanie 8:  pliki do zadań: 1) Do pokazu: edycja_pokaz.dwg, Skala_pokaz2.dwg, Skala_fazuj_zaok_pokaz.dwg
2) Pliki do zadań wykowanych indywidualnie A): utnij.pdf
   UTNIJ.DWG,   wydluz.pdf, Wydluz.dwg   przedluz2000.pdf,  przedluz2000.dwg rozciagnij1.dwg, rozciagnij1.pdf  przerwij.pdf, przerwij.dwg :
uchwyty.pdf
, uchwyty.dwg
 B)  Skala_fazuj.dwg  skala_fazuj.pdf   zaokragl.pdf, zaokragl.dwg
 Napisy w AutoCAdzie: wprowadzanie tekstu i edycja. Polecenia: TEKST, DTEKST, WTEKST, STYL.
Prezentacja Prezentacja_htm  Prezentacja_PDF  Plik konspektu RTF  zadania-opis-htm  zadania - opis ogólny PDF
Zad1-opis pdf, zad1-dane:zad_ac_tekst_dane1.pdf  zad_ac_tekst_dane1.dwgzad2-opis, zad2-dane:zad_ac_tekst_dane2.pdf  zad_ac_tekst_dane2.dwg,
zad3-opis, zad3-dane:zad_ac_tekst_dane2.pdf zad_ac_tekst_dane3.dwg
Polecenie KRESKUJ _HATCH  GKRESKUJ. Prezentacja-PPSKonspekt-RTF  
 Zadania 9: a) w wersji PDF:  Kresk1.pdf  Kresk2.pdf   Kresk3.pdf ;  b)  w wesji DWG:  Kresk1.dwg __, Kresk2.dwg  Kresk3.dwg
Wymiarowanie: liniowe, kątowe, średnic i promieni. Modyfikacja wymiarów, zmienne wymiarowe. Prezentacja PPS,  plik konspektu RTF,
Przykłady: wymiar/wym1.pdf , wymiar/wym1.dwg   wymiar/wym2.pdf  wymiar/wym2.dwg   Zadania 10:  wymiar/wym_dane.dwg--, wymiar/wym_dane.pdf
Warstwy: tworzenie, ustawienia grubości, koloru, widoczności, zmiana, wyłączanie, zamrażanie, blokowanie. Prezentcaja, plik konspektu, PDF
Pliki z zadaniami: warstwy_zad.pdf--warstwy_zad.dwg
Tworzenie i edycja bloków: omówienie bloków, tworzenie bloków wewnętrznych. Wstawianie bloków. Prezentacja.    acad_bloki_druk.rtf
Zadania: acad_bloki_zad1.pdf   acad_bloki_zad1.dwg  
BLOKI GEODEZYJNE do wykonania: bloki2.dwg  bloki2.pdf   Bloki_do_wykonania -_zasada.doc  Przykładowe bloki: OPZ.DWG,  ZAS.DWG
Bloki znaków geodezyjnych acad_bloki_geod.pdf  Znaki geodezyjne i warstwy z  programu Geodeska  ac_bloki_warstw_geod.pdf     
Znaki umowne-wg instrukcji K1 - ZnakiUm_K1.doc  Bloki w geodezji - znaki umowne wg instrukcji K1-pdf, uzbrojenie terenu - opisy wg K1  Kody znaków geodezyjnych
Opracowanie mapy nymerycznej - dane:  map1.zip   map2.zip  map3.zip  map4.zip  map5.zip    map6.zip  map7.zip     map_rastry   Instrukcja do sporz. mapy numer.
Drukowanie dokumentacji technicznej. Ustalenie środowiska do drukowania. Drukowanie. AC_plot.htmAC_plot.pdf  Rysunki do kreślenia: Plikikresl.zip
Bloki z atrybutami, wyciagi atrybutów: Zadania:  Atrybuty_zad.pdf    Dane: A4_ramki_atryb.dwg  Docelowy plik ramki z atrybutami: A4atryb.pdf  
Acad_atrybuty.htm  Acad_atrybuty.pdf  Ramka A4 z atrybutami: ramkaA4atr.dwg
Plik z przykładowymi blokami geodezyjnymi: blokigeoatr.dwg   blokigeoatr.pdf
Pliki rastrowe w AutoCADzie: wprowadzanie do rysunku, skalowanie, obracanie, kalibracja. Rysowanie na podkładzie rastrowym.  ac_pliki_rastr.htm
Zadanie 1. ac_rastry_zad1a.htm  
Opis zadania: ac_rastry_zad1b.htm    Dane: Zsbdg_siatka.dwg  szk1a.jpg  Szk1.jpg  Szk8.jpg   spakowanie:  zsbdg.zip
Zadanie 2: AC_rastry.htm   Ramka A4 z atrybutami: ramkaA4atr.dwg
Dane 1map1.zip   map2.zip  map3.zip  map4.zip  map5.zip    map6.zip  map7.zip  map0.zip  wspólna:  map8_B.zip   Instrukcja do sporz. mapy numer
Dane 2:  mapa1_bedz.zip  mapa2_brz.zip  mapa3_mar.zip  mapa4_mil.zip   mapa5_sw.zip  mapa6_koz1.zip    mapa7_koz2.zip   mapa0_koz3.zip    mapa8_B.zip   mapa_zsbdg.zip
Plik z przykładowymi blokami geodezyjnymi: blokigeoatr.dwg   blokigeoatr.pdf
Przestrzeń papier / model: Papier_model.pps  Zad.1 PapMod_z1.pdf   zad1papmod.zip PapMod_z1.dwg  A4atr.dwg                   
 
ac_papier_model.pdf  Zad. 2 Cwicz_przestrzen_papieru_odnosniki.pdf   zad_model_papier_dane.zip

Sprawdzian pisemny testowy  - rysowanie, edycja, modyfikacja, napisy, kreskowanie, wymiarowanie, warstwy, bloki, atrybuty.

Zadanie domowe nr1 sem 2.: Opracowanie ww. tematów do testu.
Pomoc do sprawdzianu - zestawienie i opis  poleceń:  acad_pomoc2.htm   acad_pomoc2.pdf

Szablony
: Podziel, zmierz:  Szablony.pps  Zadanie:  szablony.pdf
Rysunek aksonometryczny: siatka aksonometryczna, elipsa, napisy:   Izometria.pps   Zadanie: aksonometria.pdf
ac_szablony_izometria.htm  ac_szablony_izometria.pdf
Cechy obieków - kolor, typ linii, współczynnik skali  RLSKALA  _LTSCALE. Polecenia CECHY, ZMCECHY, ZMIEŃ, WARSTWA, KOLOR, RODZLIN: Cechyobiektow.pps 
Opis poleceń: AC_cechyobiektow.htm   AC_cechyobiektow.pdf  Zadania. cechyob.pdf 
Arkusze: A4atr.dwg ramka_a4.dwg  a4_100.scr  arkrys.lsp Skrypty.txt        
Okna rysunkowe: rzutnie (vports):  Rzutnie.htm    Zadania: ramka1_dane.pdf  rzutn1_dane_z2.pdf rzutn1_dane_z2.dwg  Rzutnie_z3.pdf      
ark_cechyob.zip  
Pozyskiwanie informacji z AutoCADa: ODLEG _DIST, POLE _AREA,  ID, LISTA _LIST, STAN _Status, CZAS  _TIME.  acpozyskinform.pdf  acpozyskinform.htm--
Zadania:    ac_pozdanych_zad1.pdf
Slajdy: tworzenie - WSLAJD _MSLIDE, wyświetlanie - SLAJD _VSLIDE: ac_slajdy.htm ac_slajdy.pdf  
Zadania: 1) slajdy_zad.pdf   2) slajdy_zad2.pdf   Dane do zadań: 1) slajdy_dane.zip  2) slajdy_zad2.zip
Style i arkusze wydruku: ac_stylewydr.htm  styl_wydruku_skrot.htm  styl_wydruku_skrot.pdf
 Zadania: 1) stylwydr_kolor_z1.pdf  Dane: milszk.dwg   2)  style_wyd_nazwane_zad2.pdf  Dane: zad_stb_dane.dwg  stylewydr_nazw_zad.dwg
Skrypty w AutoCADzie jako ciąg poleceń.  skrypty.htm  skrypty.pdf      Zadania:  skrypty_zad.pdf  skrypty_dane.zip 
Wykorzystanie języka AutoLISP - wczytanie programu i uruchamianie poleceń.  AutoLisp.pdf   Zadania:   Lisp_zad.pdf   Dane: lsp_zad.zip 

Ćwiczenia praktyczne, zastosowanie AutoCADa w geodezji.
I. Sporządzenie mapy numerycznej na podstawie plików rastrowych
1) Sporządzenie mapy numerycznej na podstawie plików rastrowych: ac_mapa1.htm   Dane 1: map8_B.zip
Dane 2: map1.zip  map2.zip map3.zip   map4.zip map5.zip  map6.zip   map7.zip  map0.zip                                                    
2) Obliczenie pól kompleksu. Dane: szkic_kompleksu_acad_A2.pdf  Kompl.zip

Opracowanie mapy numerycznej na podstawie rastrów mapy zasadniczej, urządzeń, ewidencji i wysokości: ac_mapa1.pdf  ac_mapa1.htm
Pliki z biezącymi pracami i uwagami: 12.05  MapaB.zip  Mapa_zalecenia.htm  Mapa_zalecenia.txt  ZnakiUm_K1.pdf  
18.05.11   Uwagi:  Uwag1_18-05-11.txt   Pliki aktualne:  B_mapa17-05.zip
ac_mapa1.htm
25.05.21 Plik aktualny mapy - do oceny i poprawy:  Bob_mapy_ucz.dwg   Bob_mapy_ucz_A0.pdf   Bob_mapy_ucz_druk.pdf

II. Opracowanie kompleksu działek: 1) z rastrem kompleks_zad2.pdf   dane: raster -  kompl_raster.jpg; współrzędne geodezyjne:  xygeod.txt
Programy geodezyjne: a) Proste programy (spakowane): proggeod.zip  b) Kalkulator geodezyjny: http://www.geobid.pl/programy/kalkulator.htm
2)  ac_mapa2.pdf  ac_mapa2.htm

Pomoc do sprawdzianu pisemnego - zestawienie i opis  poleceń:  ac_pomoc3.htm
Zadanie domowe nr2, sem 2: opracowanie z  w.w. zakresu:

Bloki, atrybuty, pliki rastrowe, model/papier, szablony podziel, zmierz, rysunek aksonometryczny, cechy obiektów, RODZLIN,.
Okna rysunkowe: rzutnie, pozyskiwanie informacji z AutoCADa: odległość, pole, ID, Lista, Stan  _status, czas.
Slajdy: tworzenie, wyświetlanie, biblioteka.  Style wydruku : zależne od kolorów i nazwane.
Skrypty i ich zastosowanie - przykłady zastosowania do sporządzenia mapy na podstawie danego pliku współrzędnych i bloków znaków.
Wykorzystanie języka AutoLISP: wczytanie programu, uruchomienie funkcji z oznaczenie C:funkcja oraz innej (bez C:) - przykłady zastosowania w geodezji.
Wczytanie plików rastrowych do sporządzenia mapy, zasada rysowania, instrukcje, warstwy, kolory, grubości. Rysowanie budynków, urządzeń, działek ewidenyjnych.
Kreślenie do pliku PDF w skali - jak uwzględnić grubości i kolory - uwaga na uwzględnienie JAKWARSTWA