POWERPINT – przygotowujemy prezentację o swojej szkole

1 slajd ma zawierać:

w tytule: nazwa szkoły

w podtytule: napis Nazwa miasta 2010

(dla tytułu ustalamy czcionkę pogrubioną o wlk 40 pkt, kolor ciemnoniebieski) (dla podtytułu ustalamy czcionkę pogrubioną o wlk 30 pkt, kolor ciemnoniebieski)

2 slajd zawiera :

w tytule napis : Menu w liście wypunktowanej:

3 slajd zawiera:

w tytule napis: Informacje o szkole

w liście wypunktowanej następujące informacje:

tematyczny klipart

4 slajd zawiera:

w tytule napis: Nasza siedziba:

na środku slajdu zdjęcie szkoły ściągnięte z internetu

5 slajd (tytuł, tekst, klipart) zawiera :

w tytule napis: Organizacja roku szkolnego /zgodnie z kalendarzem szkolnym/

W liście wypunktowanej informacje typu:

Klipart tematycznie związany ze szkołą

6 slajd zawiera :             
w tytule: Mocne strony szkoły

i diagram 

7 slajd zawiera:

w tytule napis: Kadra dydaktyczna

w liście wypunktowanej informacje:

                       

8 slajd zawiera w tytule: Kadra dydaktyczna cd.

Tabela

Lp

Przedmiot

Liczba nauczycieli

1

Matematyka

2

2

Fizyka

1

3

Język polski

3

 

 

 

 

 

 

 

9 slajd zawiera w tytule: Klasy

Tabela

Nazwa klasy

Liczba dziewcząt

Liczba chłopców

Razem

 

 

 

 

 10 slajd zawiera:

w tytule napis: Najlepsi uczniowie

Nazwisko i imię ucznia   gif związany z uczniem
Nazwisko i imię ucznia           ''

1.  Zapisujemy prezentację pod nazwą „szkola.ppt" we własnym folderze o nazwie swego imienia na
pulpicie i oglądamy ją

2.     Do każdego slajdu dokładamy takie samo tło
3.     Dodajemy dla każdego slajdu efekty przejścia slajdu w slajd
4.     W slajdzie nr 3 do napisu KO dodajemy hiperłącze do strony kuratorium
4.a   Dokładamy dla slajdu nr 7 i 10 animację niestandardową
5.   W Internecie znajdujemy kalendarz roku szkolnego 2009/2010 - plik w formacie PDF na stronie
kuratorium i zapisujemy plik w swoim folderze.

6.   W slajdzie nr 5 z napisu kalendarzem szkolnym robimy hiperłącze do pliku
7.   Do slajdu Menu dodajemy przycisk akcji, którego kliknięcie powoduje przejście do slajdu o nr 1.
8.      Wykorzystujemy slajd Menu do przygotowania nawigacji w prezentacji
8.a     Zapisujemy zmiany w prezentacji
9.     Zapisujemy prezentację jako pokaz, pod nazwą „o szkole.pps"