Komputerowe środowisko pracy

Link:  http://infgeo.w.interia.pl/kompsrod.htm

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - WSZYSTKIE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
  Regulamin Pracowni Komputerowej    Czynności w pracowni komputerowej    Regulamin pracowni informatycznej

BHP przy pracy z komputerem   Instrukcja BHP szkolnej pracowni komputerowej  Uwagi dotyczące użytkowania komputera

Jak działa komputer - podstawowe - jednostki informacji, systemy liczbowe, budowa komputera, urządzenia wewnątrz komputera, urządzenia zewnętrzne

1 Wiadomosci ogólne z informatyki, zamiana systemów, kody ASCII-   Prezentacja
Sprawozdanie 1 - Podstawy informatyki

2 .Podstawowe elementy komputera i ich funkcje: bramki - operacje logiczne, procesor, pamieci, układy WE/WY :
Prezentacje:    Prezentacja1,    Prezentacja2,  
3. Podstawowe elementy komputera: pamięć masowa, urządzenia WE/WY, modemy    Prezentacja3,  
Wiadomości ogólne z informatyki - podsumowanie sczegółowe  -rtf;   Podsumowanie szczegółowe - prezentacja całości
Podstawowe elementy komputera - ogólnie , Opis tekstowy starszych komputerów
Budowa komputera bardziej szczegółowo, stan aktualny: Płyta główna , procesory, pamięci, pamięci masowe, karty graficzne, urządz. WE, WY
Sprawozdania:
Sprawozdanie 2  - podstawowe elementy komputera , Sprawozdanie 2b - na ocenę wyższą

4. Sytem operacyjny  i jego zadania. Rodzaje plików. SO - Prezentacja

5, 6. Podstawowe polecenia DOS:  DOS - Prezentacja. DOS ogólnie - do ćwiczeń. Cwiczenia - zadania praktyczne: MSDOScw.htm
Ćwiczenia i zadania z DOS
: - zad1,  zad2  zaddos3,   Zadania praktyczne z DOS  , Sprawozdanie 3. System operacyjny DOS

7. Systemy operacyjne Windows: wersja zwykła, wersja html do prezentacji,   Systemy operacyjne Windows - prezentacja.    Ćwiczenia praktyczne z Windows.
Narzędzia administracyjne w Windows XP, wersja PDF   Sprawozdanie 4.  Windows
8. Sieciowe systemy operacyjne Windows Server i Novell. Sieciowe SO - pdf,  Wimdows server - rtf, Novell.rtf
 Windows Server - prezentacja, Novell - prezentacja -   

9
Systemy wielodostępne UNIX, Linux , Unix Unix_linux_rozsz.htm,   Prezentacja - Unix - skrócona,    Prezentacja Unix, Linux, Prezentacja rozszerzona
Konspekt i cwiczenia praktyczne z UNIX,  
Sprawozdanie 5 - Zadania z UNIX 
10. Sieci komputerowe.  Prezentacja - sieci komputerowe - skrócona, Prezentacja sieci - rozszerzona,
 
Sprawozdanie 6 - Zadania z sieci komputerowych
  Nowe technologie komputerowe.  Nowe technologie komputerowe - prezentacja,

11. Wykorzystanie Internetu i poczty geodezyjnej do celów geodezyjnych. Internet - prezentacja  Internet.pdf
Sprawozdanie 7 - Podsumowanie: Systemy operacyjne, sieci komputerowe, Internet

12,Powtórzenie wiadomości   Sprzęt   Systemy operacyjne, DOS, Windows
13.  Sprawdzian wiadomosci
.  

Uwaga: Sprawozdania domowe zaznaczono kolorem żółtym, drukiem pochyłym na ocenę wyższą 


Rozwój komputerów
Linki :
3. System operacyjny i jego zadania