OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE  stosowane w pracach geodezyjnych i kartograficznych

Link: http://infgeo.w.interia.pl/oprogaplik.htm