Linki: http://infgeo.w.interia.pl/proggeod.htm   proggeodez.htm  

PROGRAMY GEODEZYJNE  proggeodez.htm  

1. Proste programy geodezyjne (podstawy programowania):

a)  Proste programy do obliczeń geodezyjnych:   źródłowe i skompilowane:  proggeodez1.htm
Obliczenie azymutu ze współrzędnych:
1) Metoda tradycyjna, z kontrolą:  AZDLXY1.PAS,  AZDLXY1.exe
2) Metody dostosowane do programowania:     AZDLUG.PAS   AZDLUG.EXE   az.bas    AZ.EXE  azymczw.bas   AZYMCZW.EXE

b)  Proste obliczenia geodezyjne
:  DADQB.bas  DADQB.EXE   POBLGEO.EXE     ZADG1.BAS   ZADG1.EXE
Przykłady programów w językach programowania Basic, Pascal, C:   ProgGeodBasic.htm - -ProgramyGeod_Pascal.htm   ProgramyGeod_C.htm

c)  Programy geodezyjne w C/C++
ProggeodC.htm

d) Dane do obliczeń:
Wykaz współrzędnych
do ćwiczeń praktycznych: xy_nrydz.txt
Szkice do obliczeń: szkic_kompleksu.jpg  szkic_kompl_wsp_dlug.pdf

2. Opis przykładowego  programu do obliczeń wsadowych masowychkpls-opis.htm  

3. Opisy programów geodezyjnych, wcześniej powszechnie używanych

Programy przeznaczone do wykonywania obliczeń geodezyjnych i opracowań kartograficznych.   - głównie starsze oraz linki do nowszych
Oprogramowanie wykorzystywane w geodezji  (stan z 2000 r.) - wyciąg z pracy zaliczeniowej ztechnikum geodezyjnego

4. Programy firmowe, darmowe

Program Kalkulator geodezyjny firmy PPU GEOBID     Link: http://www.geobid.pl/programy/kalkulator.htm  Instalka: kalk108.zip
Program rozpakowany: Kalkulatorgodez.zip
Zadania z kalkulatora geodezyjnegozadkalkgeod.htm

Godło - program obliczający współrzędne narożników map w układzie 65 lub 2000 na podstawie godła mapy a także odwrotnie
- oblicza godło arkusza w danej skali na którym znajduje się podany punkt.  http://www.coder.pl/free.htm   Godło
Godło mapy, przeliczenie i transformacje współrzędnych  
Przeliczenie i transformacja współrzednych - obliczeniowo i przy pomocy AutoCADa: - zadania:
z objaśnieniemm  Przel_wspolrz_zad.htm  wydruk zadań:  Przel_wsp_zad_dr1.htm

5. Programy geodezyjne złożone, profesjonalne, używane obecnie (systemy, pakiety)

Winkalk, MikroMap   Winkalk- opis   Winkalk - strona firmy Coder: http://www.coder.pl/winkalk.htm  
Instrukcja obsługi programu Winkalk dla wersji 3.8  Winkalk.pdf
Winkalk - podstawy - ćwiczenia praktyczne (starsza wersja)
Winkalk_podstawy_wersja_starsza.htm
Winkalk - obliczenie ciagów poligonowych i wyrównanie ścisłe:  winkalk_ciagi.pdf   winkalk_ciagi.htm

Program do obliczeń geodezyjnych C_Geo

Podstawy C-Geo   Instrukcja obsługi programu C-Geo C-Geo.pdf 
Podstawy programu C-Geo: opis ogólny, przeznaczenie programu. Wygląd okna. Zakładanie nowego projektu,.
Zakładanie tabeli roboczej.  C-Geo-1.pdf   C-Geo-1.htm
Przygotowanie danych do obliczeń w C-Geo.
Obliczanie przecięć prostych w Excelu:  przeciecia_wzory_Excel.htm przeciecia_Excel.pdf  przeciecia1_przyklad.pdf   przeciecia2_przyklad.pdf   
Formularz obliczenia przecieć prostych w Excelu:   przeciecia.xls
C-GEO: Obliczenie przecięcia prostych. Obliczenie domiarów prostokątnych. C-GEO: Rzutowanie punktów na prostą.  Cgeo_przeciecia_domiary.htm  
Obliczenia biegunowe i tyczenie biegunowe. Oblicz__tyczenie_biegunowe.pdf  Obl_biegunowe.xls      Oblicz__tyczenie_biegunowe.htm
Obliczenia ciągów poligonowych.
Opracowanie z AGH - Obliczenie i wyrównanie ciągu poligonowego sposobem przybliżonym: http://home.agh.edu.pl/~frukacz/Poligon-Obliczenia.pdf   Poligon-Obliczenia_AGH.pdf
Zadania praktyczne:  C-geo_ciagipolig.pdf    C-geo_ciagipolig.htm  Obliczenia programem wsadowym KPLS: Ciagi_poligon_kpls.htm   KPLS.EXE
Wcięcia kątowe i liniowe: C-geo_wciecia.htm    C-geo_wciecia.pdf   Obiczenia wcięć w Excelu:   Excel_Wciecia_zad.xls
Obliczenia niwelacji geometrycznej:  Niwelacja.pdf  Zadania:  Niwelacja_C_Geo.htm   Niwelacja_C_Geo.pdf  Dzienniki:  DziennNiwelRep.pdf  Dziennik_niwelacji.pdf 
Transformacje współrzędnych:   Przeliczenie_wspolrz_ukl_uklad.htm  Transf_wspolrz.htm  Transf_wspolrz.pdf  Transf_CGeo.htm  Transf_CGeo.pdf  
Transformacja Helmerta w Excelu: TranfHelmWzory.htm   TranfHelm1.xls   
Obliczenia powierzchni działek  w C-Geo:   OblPowierzchni.htm   OblPowierzchni.pdf
Dzienniki pomiaru kątów i  boków:  DzienKatowBokow_CGEO.htm  DzienKatowBokow_CGEO.pdf        
Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych:  Baza_wspolrz_geodez.pdf  Zadania:   ZbioryDanych.htm  ZbioryDanych.pdf  
Opracowanie mapy, zadania:   mapa_cgeo.pdf  mapa_cgeo.htm  
Zadania:  MapaKompl_CGeo.htm  MapaKompl_CGeo.pdf  Dane: kompleks_cgeo.pdf  kompleks_cgeo.dwg  dz1.txt  dz2.txt  dr1.txt bud1.txt  uz1.txt       
Mapy - rastry: Mapy_rastry.pdf   Mapy_rastry_zad.htm  Mapy_rastry_zad.pdf   Dane: Bobr_rastry.zip     

Systemy informacji przestrzennej: sip_gps.htm   sip_gps.pdf      sip_gis_geomatyka.pdf  sip_gis_geomatyka.htm
Opracowania, linki :   sip.htm  gis.htm   Pytania: gps.htm

Obliczenie współrzędnych  punktów zdjętych metodą domiarów prostokątnych:  - dane do zadania:   oblwspdomprost_zad.pdf  oblwspdomprost.pdf 
Programy: ProggeodC.htm   Obliczenia w Excelu Transf2pkty.htm  Transf2pkty.xls:  

Geonet   http://www.geonet.net.pl/  

Przykładowy program używany w ośrodkach:  Transformacja współrzędnychGeonet_Przeliczwspolrz-1965_5-2000_18.htm