Link:  http://infgeo.strefa.pl/proggeod.htm

PROGRAMY GEODEZYJNE

1. Proste programy geodezyjne (Pascal, Basic, ...):  proggeodez1.htm   
2  Programy geodezyjne w C/C++:  ProggeodC.htm  
3. Przykłady programów w językach programowania Basic, Pascal, C:  
Podstawyprogramowania.htm   ProgGeodBasic.htm    ProgramyGeod_Pascal.htm  ProgramyGeod_C.htm

 
4. Obliczenia geodezyjne w Excelu i inne:  Oblicz_geod_Excel.htm  

4.  Programy w JavaScript   proggeodJS.htm