1. Proste programy geodezyjne 
a) 
Proste programy do obliczeń geodezyjnych:   źródłowe i skompilowane:
Obliczenie azymutu ze współrzędnych:
1) Metoda tradycyjna, z kontrolą:  AZDLXY1.PAS,  AZDLXY1.exe
2) Metody dostosowane do programowania:     AZDLUG.PAS   AZDLUG.EXE   az.bas    AZ.EXE  azymczw.bas   AZYMCZW.EXE
b)  Proste obliczenia geodezyjne:  DADQB.bas  DADQB.EXE   POBLGEO.EXE     ZADG1.BAS   ZADG1.EXE