Sprawozdania, zadania praktyczne

AUTOCAD sem 1
Zadanie 1: PodstawyStart AutoCAD i utworzenie nowego rysunku:  Ekran podstawowy, dostosowanie AutoCADa do własnych potrzeb, ustalenie środowiska
 Rysowanie linii, szeregu  odcinków, wieloboku ;  Wybór i usuwanie obiektów ;  Powiększanie i panoramowanie obrazu - Zoom i Pan; Warstwy
Sprawozdanie 1
Zadanie 2:  Wprowadzanie poleceń, wprowadzanie liczb, obliczenia matematyczne, Wprowadzanie  punktów i współrzędnych w uładach prostokątnych i biegunowych, bezwzglęnych i względnych.
Zbiór wskazań, wybieranie obiektów, uchwyty . Zad2-prezentacja.
Sprawozdanie 2
Zadanie 3 Ogladanie rysunku (ZOOM, NFRAGM/PAN, PRZERYS/REDRAW, REGEN, ROZDZ/VIERES). Klawisze funkcyjne.

Projektowanie precyzyjne: układy współrzędnych, siatka, skok, orto, tryby lokalizacji. Wersja z opisem, wersja skrócona-wydrukowana  
Sprawozdanie 3
Zadanie 4. Rysowanie linii, prostej, trasy, punktu, polilinii. Wersja z opisem, wersja skrócona - druk
Sprawozdanie 4
Pomoc z AutoCADa (ściąga)

AUTOCAD sem 2
Zadanie domowe nr1 sem 2.: Opracowanie ww. tematów do testu.
Pomoc do sprawdzianu - zestawienie i opis  poleceń:  acad_pomoc2.htm   acad_pomoc2.pdf
Pomoc do sprawdzianu pisemnego - zestawienie i opis  poleceń:  ac_pomoc3.htm
Zadanie domowe nr2, sem 2: opracowanie z  w.w. zakresu:

Bloki, atrybuty, pliki rastrowe, model/papier, szablony podziel, zmierz, rysunek aksonometryczny, cechy obiektów, RODZLIN,.
Okna rysunkowe: rzutnie, pozyskiwanie informacji z AutoCADa: odległość, pole, ID, Lista, Stan  _status, czas.
Slajdy: tworzenie, wyświetlanie, biblioteka.  Style wydruku : zależne od kolorów i nazwane.
Skrypty i ich zastosowanie - przykłady zastosowania do sporządzenia mapy na podstawie danego pliku współrzędnych i bloków znaków.
Wykorzystanie języka AutoLISP: wczytanie programu, uruchomienie funkcji z oznaczenie C:funkcja oraz innej (bez C:) - przykłady zastosowania w geodezji.
Wczytanie plików rastrowych do sporządzenia mapy, zasada rysowania, instrukcje, warstwy, kolory, grubości. Rysowanie budynków, urządzeń, działek ewidenyjnych.
Kreślenie do pliku PDF w skali - jak uwzględnić grubości i kolory - uwaga na uwzględnienie JAKWARSTWA