Sprawozdanie z edytorów tekstu


Sprawozdanie wykonać w edytorze Word lub OpenOffice

1. Edytory i procesory tesktu - różnice, podział.
2. Edytory w środowisku DOS
3. Edytory w środowisku Windows
4. Microsoft Word - wersje, zasadnicze cechy.
5 Krótki opis OpenOffice'a
6 Napisać krótki życiorys na podstawie gotowego szablonu
7. Sporządzić tabelę, zmieniając dane - do wpływów dodać nr dziennika:

Miesiące

Wpływy

Wydatki

Sumy

1

1000,00

-30,50

 969,50 zł

2

300,20

-40,00

 262,20 zł

3

450,20

-50,00

 403,20 zł

4

550,60

-61,50

 493,10 zł

Suma

2301,00

-182,00

2 128,00 zł


Obliczyć sumy: w dolnym wierszu jako: Tabela, Formuła, =SUM(ABOVE), uwzględniając odpowiednie formatowanie.
W ostatniej kolumnie na zasadzie: =SUM(left)  lub np.  =SUM(B2;C2), uwzględniając odpowiednie formatowanie.

8 Sporządzić inny dokument na podstawie dowolnego szablonu, zastosować grafikę, schematy, wykresy, itp.

Uwaga:
Zadania uwypuklone i podświetlone na żółto są to minimalne wymagania na dopuszczający.