Sprawozdania - zadania domowe

I. Komputerowe środowisko pracy
Regulamin pracowni komputerowej, zasady bezpieczeństwa i higieny   pracy.  
Podstawowe elementy komputera i ich funkcje.
System operacyjny i jego zadania. Rodzaje plików: tekstowe, binarne,  ASCII.
Sieci komputerowe. Nowe technologiek komputerowe.

1. Sprawozdanie 1 - Podstawy informatyki
2. Podstawowe elementy komputera: 
Sprawozdanie 2a  podstawowe
    Zadania praktyczne z DOS - na zajęciach, do uzupełnienia w domu  
Sprawozdanie 2b - na ocenę wyższą
3. Sprawozdanie 3 - System operacyjny DOS
(Pomoc do sprawozdań z DOS - pliki tekstowe: Podstawy DOS,  Krotka sciaga DOS Wyciag polecenia HELP z DOS/Windows XP,  )
4. Sprawozdanie 4 - Windows
5. Sprawozdanie 5 - Zadania z UNIX
6. Sprawozdanie 6 - Zadania z sieci komputerowych
7. Sprawozdanie 7 - Podsumowanie: Systemy operacyjne, sieci komputerowe, Internet

Pomoc - owtórzenie wiadomości   Sprzęt   Systemy operacyjne, DOS, Windows