Edytory i procesory tekstu – krótkie opracowanie1. Edytory i procesory tekstu - różnice, podział.

 

Edytor tekstu – program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, 
zapisujące pliki z czystymi znakami ASCII (np. Edit, edytory języków programowania),     bez dodatkowych znaków formatujących

Edytory tekstowe, które zapisują zwykle samą treść tekstową oraz najprostsze informacje dodatkowe (np. znak końca wiersza, lub końca strony).

 

Do  nadawania zaawansowanych cech formatowania  służy procesor tekstu, np. Word.

Procesor tekstu - zaawansowany edytor tekstowy umożliwiający oprócz edycji czystej zawartości tekstowej, także formatowanie tekstu, czyli nadanie mu odpowiedniej szaty typograficznej
(np. stosowanie krojów pisma, ustalanie łamów, regulacja świateł itd.), stosowanie różnych kolorów, łączenie tekstu z grafiką,
a jednocześnie określenie formatu papieru, na którym dany dokument ma być wydrukowany.

Aby to wszystko było możliwe do wykonania w praktyce, edycja odbywa się w trybie WYSIWYG
 (czyli na ekranie monitora prezentowane są efekty wprowadzanych zmian wyglądu, i jednocześnie jest to wygląd dokumentu taki sam, jak po wydrukowaniu).

 

Edytor tekstu – program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, 
W zależności od zastosowań, edytory tekstu nie mają w ogóle możliwości zajmowania się wyglądem i formatowaniem tekstu, skupiając się tylko na wprowadzaniu samych znaków,
lub też mają te możliwości bardzo ograniczone.
Edytory tekstowe, które zapisują zwykle samą treść tekstową oraz najprostsze informacje dodatkowe (np. znak końca wiersza, lub końca strony).

Edytory tekstu, podobnie jak programy wielu innych kategorii, mogą być zarówno proste (posiadający funkcje podstawowe, wystarczające do napisania zwykłego tekstu),
jak i skomplikowane (umożliwiający operacje blokowe, podświetlanie składni, makra itp.).
Przykładem prostego edytora tekstu w środowisku Unix jest vi,
Przykładem edytora rozbudowanego jest napisany przez Richarda Stallmana emacs,
natomiast jednym z zaawansowanych edytorów pracujących w trybie znakowym dla DOS jest Aurora.

Edytory tekstu, które nie wyświetlają automatycznie aktualizowanego tekstu na ekranie i pozwalają tylko na edycję poszczególnych linii są nazywane edytorami wierszowymi. 
Przykładami takich programów są TECO, ed i wzorowany na nim edlin.
Obecnie ich użycie ogranicza się do skryptów oraz sytuacji w których inne edytory nie są dostępne.
Przeciwieństwem edytorów wierszowych są edytory ekranowe, które wyświetlają aktualizowany na bieżąco tekst.
Do pierwszych takich programów należą oryginalne implementacje Emacsa i vi.

 

Edytory - zapisujące pliki z czystymi znakami ASCII (np. Edit, Edlin, edytory języków programowania: QBasic, Turbo Basic, Turbo Pascal, Turbo C, Nortona),
    bez dodatkowych znaków formatujących

 

Do  nadawania zaawansowanych cech formatowania  służy procesor tekstu.

 

Procesory tekstu, z dodatkowymi znakami formatującymi (np. Word, ChiWriter, Ami Pro, OpenOffice...).

 

Procesor tekstu - zaawansowany edytor tekstowy umożliwiający oprócz edycji czystej zawartości tekstowej, także formatowanie tekstu, czyli nadanie mu odpowiedniej szaty typograficznej
(np. stosowanie krojów pisma, ustalanie łamów, regulacja świateł itd.), stosowanie różnych kolorów, łączenie tekstu z grafiką,
a jednocześnie określenie formatu papieru, na którym dany dokument ma być wydrukowany.

Aby to wszystko było możliwe do wykonania w praktyce, edycja odbywa się w trybie WYSIWYG
 (czyli na ekranie monitora prezentowane są efekty wprowadzanych zmian wyglądu, i jednocześnie jest to wygląd dokumentu taki sam, jak po wydrukowaniu).

 

W przeciwieństwie do edytorów tekstowych, które zapisują samą treść tekstową oraz najprostsze informacje dodatkowe (np. znak końca wiersza, lub końca strony),
pliki zapisane przez procesor tekstu muszą zawierać także informacje o sposobie jego wyświetlania i wyglądzie postaci wydrukowanej,
co powoduje, że są znacznie większe oraz zdecydowanie bardziej skomplikowane wewnętrznie.

 

Większość procesorów tekstu pozwala także na bardziej zaawansowane czynności, jak           

§  odnośniki do stron internetowych,

§  elementy animowane itd.

 

Jednocześnie procesory tekstu posiadają moduły pomagające w poprawnym pisaniu, takie jak: sprawdzanie pisowni, gramatyki, stylu, proponowanie wyrazów bliskoznacznych itp.,
co możliwe jest także w edytorach, jednak spotykane znacznie rzadziej.

Bezpośrednio z procesorów tekstu można także wysyłać pocztę elektroniczną oraz przygotowywać dokumenty do publikowania w postaci stron www.

 

Ze względu na praktycznie całkowity zanik programów realizujących jedynie edycję tekstów bez możliwości ich formatowania, często pojęć "edytor tekstu" i "procesor tekstu"
używa się zamiennie (mając na myśli oczywiście to drugie).

 

2. Edytory w środowisku DOS

 

Edit, edytory języków programowania: QBasic, Tutbo Pascala, Turbo C, innych; edytor Norton Commandera

 

Procesory w DOS


3. Edytory w środowisku Windows


4. Microsoft Word - wersje, zasadnicze cechy.

Wersje dla MS-DOS:

Wersje dla Apple Macintosh:

Wersje dla Microsoft Windows:

Wersje dla SCO UNIX:

 


5 Krótki opis OpenOffice'a

 

Pakiet oprogramowania biurowego Open Source.

Pakiet biurowy – zbiór programów komputerowych służących do typowych zastosowań biurowych, takich jak edycja tekstu, wykonywanie obliczeń księgowych,
czy obsługa baz danych, które są sprzedawane jako jeden zintegrowany produkt.

 

OpenOffice.org (potocznie: OpenOffice, OOo, OO) – pakiet oprogramowania biurowego Open Source.

Oprogramowanie jest konkurencyjne dla pakietów: Sun StarOffice, IBM Lotus Symphony, Apple iWork, Corel WordPerfect Office i Microsoft Office.

Jego kod bazuje na starszym pakiecie StarOffice, napisanym przez niemiecką firmę Star Division

 

Otwarte oprogramowanie (ang. open source movement, czyli otwarte źródła) - odłam ruchu wolnego oprogramowania
(ang. free software), który proponuje nazwę open source software jako alternatywną dla free software, głównie z przyczyn praktycznych, a nie filozoficznych.

Najważniejszą nowością wersji 2.0 pakietu jest własny system obsługi relacyjnych baz danych (OpenOffice.org Base), unowocześniony został interfejs wywodzący się jeszcze z pakietu StarOffice.

Arkusz kalkulacyjny został rozszerzony do 65536 wierszy (tyle, ile miał Microsoft Excel do wersji 2003 włącznie), znacznie udoskonalono też program prezentacyjny Impress.

Administratorzy otrzymają narzędzia do sieciowej instalacji pakietu.

Nowością jest otwarty format plików OpenDocument - zgodny z normą (ISO/IEC 26300).

Składniki pakietu [edytuj]

 

W skład pakietu wchodzą niezależne aplikacje: procesor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, moduł bazodanowy Base, edytor prezentacji Impress

 

Program OpenOffice Writer umożliwia projektowanie i tworzenie dokumentów tekstowych zawierających elementy graficzne, tabele i wykresy.


Dokumenty możesz zapisywać w wielu formatach, w tym w standardowym formacie OpenDocument (ODF), w formacie Microsoft Word .doc lub w HTML.
Możesz także łatwo eksportować dokument do formatu PDF (Portable Document Format).

Program OpenOffice.ux.pl Writer zawiera także wiele przydatnych funkcji, takich jak sprawdzanie pisowni, tezaurus, autokorekta i dzielenie wyrazów,
a także różne szablony do niemal wszystkich zastosowań. Można także tworzyć własne szablony korzystając z kreatorów

 


6  Życiorys lub inny dokument  na podstawie gotowego szablonu

 

Po uruchomieniu Worda:

Nowy, szablony – wybieramy szablon odpowiedniego życiorysu

 

 

 


7. Tabele

 

Przykład tabeli

 

Miesiące

Wpływy

Wydatki

Sumy

1

1000,00

-30,50

 969,50 zł

2

300,20

-40,00

 262,20 zł

3

450,20

-50,00

 403,20 zł

4

550,60

-61,50

 493,10 zł

Suma

2301,00

-182,00

2 128,00 zł

 

W Wordzie jest możliwe obliczenie sum, dlatego czasem trzeba przyjmować liczby ze znakiem minus, gdy występuje odejmowanie.


Obliczenie sumy: w dolnym wierszu jako: Tabela, Formuła, =SUM(ABOVE), uwzględniając odpowiednie formatowanie.
W ostatniej kolumnie na zasadzie: =SUM(left)  lub np.  =SUM(B2;C2), uwzględniając odpowiednie formatowanie.


8. Stosowanie szablonów, grafiki, wykresów:

W Wordzie można: sporządzić inny dokument na podstawie dowolnego szablonu, zastosować grafikę, schematy, wykresy, itp.