Zadania z kalkulatora geodezyjnego

 

Uruchomić kalkulator geodezyjny GeoCALC.exe

 

Uwzględniać przy obliczeniach współrzędne zgodnie z numerem dziennika

 

Wykazy współrzędnych do obliczeń geodezyjnych

 

Nr 1.

         1       5068.077       4920.845

         2       5073.940       4975.760

         3       5011.273       5029.251

         4       4978.402       4942.257

         5       5023.004       4916.553

 

Nr 2.

         1       5134.901       4830.474

         2       5141.626       4885.290

         3       5079.806       4939.759

         4       5045.573       4853.291

         5       5089.766       4826.890

Nr 3.

         1       5200.453       4738.906

         2       5208.038       4793.609

         3       5147.082       4849.042

         4       5111.495       4763.123

         5       5155.267       4736.031

 

Nr 4.

         1       5264.714       4646.161

         2       5273.158       4700.739

         3       5213.080       4757.122

         4       5176.148       4671.773

         5       5219.489       4643.997

 

Nr 5.

         1       5327.667       4552.260

         2       5336.967       4606.699

         3       5277.781       4664.019

         4       5239.513       4579.260

         5       5282.413       4550.806

 

Nr 6.

         1       5389.292       4457.224

         2       5399.446       4511.509

         3       5341.169       4569.752

         4       5301.574       4485.605

         5       5344.022       4456.481

 

Nr 7.

         1       5449.574       4361.073

         2       5460.579       4415.192

         3       5403.223       4474.343

         4       5362.312       4390.828

         5       5404.297       4361.041

Szkic kompleksu:  dwg: szkic_kompleksu_wsp.dwg   pdf:  szkickompl.pdf

 

1. Obliczyć pole powierzchni kompleksu – najlepiej skopiować swoje dane i skorygować
– numery dać na koniec jak w przykładzie poniżej, uruchomić obliczenie,
przejść do okna LOG i zapisać wynik pod nazwą NI_PK.txt (N-inicjał nazwiska, I – imienia)

 

 

2. Obliczyć współrzędne punktów z domiarów – najpierw na prostej (tylko odcięte, rzędne równe 0),
potem linii pomiarowej 5-103 (odcięte i rzędne)

 

 

Przykład – linia 1-2, punkt 101

 

LOG obliczeń

Domiar prostokątny

P1:  5000.000  5010.000

P2:  5005.000  5065.000

D1:  12.20

D2:  0

D3:  55.20

WD3 55.23  Delta: 0.03

PW(2):  5001.11  5022.16

 

3. Transformacja współrzędnych  przy 2 punktach dostosowania: 5 i 103

z układu lokalnego: 5(0,0), 103(85.30, 0) na układ podstawowy - punkty z domiarów

Przykład: Punkt 108 o domiarach 41.56 (odcięta) i 6.23 (rzędna – na prawo dodatnia)

 

 

LOG obliczeń:

Transformacja współrzędnych

P1:  0  0

P2:  85.30  0

P3:  4955  5005

P4:  4978.34  5087.04

P5:  41.56  6.23

PW(4):  4960.38  5046.68

 

 

4. Kątowe wcięcie w przód z boku 5-103

 

 

5. Obliczenie pola powierzchni działek 1 .. 6

 

6. Obliczenie sumy działek i kontrola – zgodność z polem kompleksu.